Underskott i offentliga sparandet nästa år

Den svenska ekonomin går in i en lågkonjunktur 2023, med deppiga hushåll och ett sämre offentligt sparande. Genrebild. Bild: Anders Wiklund/TT

Ekonomi (TT)

Den kommande lågkonjunkturen försvagar sparandet i offentlig sektor nästa år, enligt Ekonomistyrningsverkets (ESV) nya prognos.

Hög inflation och stigande räntor gör att svensk BNP sjunker. Enligt ESV kommer arbetslösheten att stiga till 7,9 procent 2023.

Utgifterna i offentlig sektor ökar mer än inkomsterna nästa år. Skatteintäkterna kommer att öka i långsammare takt, skriver ESV i ett pressmeddelande.

Resultatet blir att sparandet i offentlig sektor försvagas. ESV räknar med ett underskott på 0,7 procent av BNP 2023 – 45 miljarder kronor.

"Det är lågkonjunkturen i kombination med åtgärder i budgetpropositionen för 2023 och minskade kapitalvinster som försvagar det finansiella sparandet", säger Ann Sofie Öberg, biträdande prognoschef på ESV, i ett pressmeddelande.