DE KRÅNGLIGA MILJÖTILLSTÅNDEN

Ledare: ”Är det så här vi räddar världen?”

Huang Runqiu, Kinas miljöminister. Bild: Paul Chiasson

Det undrar Henrik Westman på Dagens Industris ledarredaktion med anledning av det som kallas ett Parisavtal för naturen som klubbades under Cop15.

30 procent av jordens yta, både land och hav, ska skyddas till 2030. Samtliga 190 länder som står bakom FN:s konvention om biologisk mångfald har godkänt överenskommelsen.

Det är tveklöst en framgång, anser Henrik Westman men man får inte blunda för den enorma regelbörda som läggs på företagen. Problemen är mer hanterbara för stora företag som kan bygga hela hållbarhetsavdelningar men för mindre bolag blir det svårare, konstaterar han.

”Tyvärr finns det inte mycket näringslivet kan göra annat än att anpassa sig. Men frågan är om detta är det effektivaste sättet att skona planeten. Utan livskraftiga företag som tjänar pengar och betalar skatt urholkas det välstånd som krävs för att värna miljön. Det vore önskvärt om företagens perspektiv får ta en större plats när man utformar dessa viktiga regelverk framöver”.

Dagens Industri: ”Är det så här vi räddar världen?”