DET SVENSKA LANTBRUKET

Raps och rybs lyste upp årets skörd

Rapsen i full blom. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Lantbruk (TT)

Årets spannmålsskörd slog fjolårets utfall med råge. Särskilt raps och rybs var riktiga rökare och gav de största skördarna som hittills redovisats.

Årets totala spannmålsskörd blev 5,8 miljoner ton, enligt ett pressmeddelande från Jordbruksverket. Det är 17 procent högre än förra årets.

Vinterns påfrestningar drog ned skördenivåerna för de höstsådda grödorna, men i stället gick de vårsådda desto bättre. Utfallet för vårsådda spannmålsgrödor ökade med 36–46 procent jämfört med förra årets nivåer, som i och för sig var låga.

I Skåne län var skörden per hektar av vårkorn rekordhög. Åt andra hållet gick Kalmar län, som drabbades av svår torka även i år.

Hektarskörden av höstraps var 4 procent högre än under 2021. För landet som helhet har totalskörden av raps och rybs beräknats till 426 600 ton, vilket är den största som någonsin redovisats.

Hektarskörden av ärter blev 43 procent högre än det låga fjolårsresultatet och 21 procent högre än femårsgenomsnittet.

Även åkerbönor gick bra. Totalskörden har beräknats till 79 000 ton, 62 procent högre än i fjol och 27 procent högre än femårsgenomsnittet.

Däremot krävde vintervädret sina offer i form av isbränna och frostskador bland höstsådda grödor i delar av landet – bland annat i Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Dalarnas län.