DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Blandade signaler om företagens investeringar

Bland annat byggindustrin drog ner sina investeringar tredje kvartalet. Arkivbild. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Ekonomi (TT)

Företagen bromsade sina investeringar under tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal. Men inför 2023 och det förmodade lågkonjunkturåret är det långt ifrån någon tvärnit. Tvärtom planerar företagen för något ökade investeringar, enligt Statistiska centralbyråns investeringsenkät.

Under tredje kvartalet sjönk de samlade företagsinvesteringarna med 14 procent eller 14,5 miljarder till 92 miljarder kronor, jämfört med andra kvartalet. Det var dock 24 procent högre än motsvarande period 2021.

Inför 2023 svarar företagen i SCB:s enkät att de planerar för att öka investeringarna med fyra procent jämfört med helåret 2022.