DEN SVENSKA EXPORTEN

Läkemedelsbranschen draglok för svensk export

Man handlar på apotekFoto: Isabell Höjman / TT / kod 11711 Bild: Isabell Höjman/TT

Läkemedelsbranschen växer i betydelse som exportland. Värdet av exporten under de tre första kvartalen 2022 ligger nu på samma nivå som under hela 2021, visar siffror från SCB.

Vidare ökade exportvolymen av läkemedelsprodukter mer än någon annan bransch.

"Läkemedelsbranschen går starkt och bidrar inte bara till en bättre hälsa och till Sverige som innovationsland, utan växer även i betydelse för Sverige som exportland", säger Frida Lundmark, sakkunnig på Lif – de forskande läkemedelsbolagen i ett pressmeddelande.

Läkemedelsbranschen påtagliga bidrag till Sveriges samlade BNP måste inte bara fortsätta, utan nu intensifieras, anser hon.

"Ett permanent Life Science-kontor i Regeringskansliet bör inrättas med förstärkta resurser samt en konkret handlingsplan kopplad till en uppgraderad Life Science-strategi", säger Frida Lundmark, sakkunnig på Lif – de forskande läkemedelsbolagen.

Pressmeddelande: Exporten av läkemedel ökade mer än någon annan bransch under tredje kvartalet 2022