DE KRÅNGLIGA MILJÖTILLSTÅNDEN

Nu kommer dom kring omdiskuterad gruva

Gruvan i Kaunisvaara. Bilden är från när den drevs av Northland Resources som sedan gick i konkurs. Nu vill nya ägaren Kaunis Iron utöka verksamheten. Arkivbild. Bild: Emma-Sofia Olsson/SvD/TT

Ekonomi (TT)

På torsdagen kommer domen kring gruvan i Kaunisvaara utanför Pajala.

Gruvbolaget Kaunis Iron vill utöka sin verksamhet.

Men Naturvårdsverket kritiserar ansökan – bland annat för att gruvan ligger på värdefull myrmark.

I januari fick Kaunis Iron rätt i mark- och miljödomstolen att fortsätta bryta järnmalm i gruvan i Kaunisvaara utanför Pajala. Tillståndet, som enbart sträcker sig till 2025, begränsades dock i omfattning.

Naturvårdsverket ansåg att ansökan skulle avslås helt, men valde trots att det inte blev så att inte överklaga domen.

Sedan dess har bolaget ansökt om ett förlängt tillstånd, och dessutom om att få utöka verksamheten.

Kaunis Iron vill öppna två nya dagbrott och även utöka vissa anläggningar på gruvområdet. Under torsdagen kommer mark- och miljödomstolen att meddela dom i målet.

Stor arbetsgivare i Pajala

– Ett nytt tillstånd är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att bryta. Men det är i de nya områdena där vi vill börja bryta som de stora volymerna finns, det riggar verksamheten för 15–20 år framåt, säger Åsa Allan, vice vd på Kaunis Iron.

Kaunis Iron omsatte förra året nära 3 miljarder kronor och sysselsätter i dagsläget 550 personer. Det motsvarar ungefär 20 procent av den arbetsföra befolkningen i Pajala, enligt Åsa Allan.

– Jag hoppas att det ska bli en fortsatt och långsiktig gruvbrytning här i Tornedalen, det är oerhört viktigt inte bara för oss utan för Pajala kommun och för regionen, säger hon.

Naturvårdsverket är dock kritiskt till Kanuis Irons nya ansökan.

Enligt Karolina Ardesjö Lundén, enhetschef på myndighetens miljöskyddsenhet, anser myndigheten inte att miljökonsekvensbeskrivningen är tillräcklig för att ansökan ska kunna prövas.

Tung lastbil var tionde minut

– Gruvan ligger på myr av högsta naturvärdesklass. Den ligger också nära vattendrag som är Natura 2000-områden och nära gränsälven. Vi har granskat ansökan noga och anser att den har omfattande brister, säger hon

Naturvårdsverket tycker inte heller att företagets transport- eller vattenhanteringsbeskrivningar är tillräckliga.

– Transporterna är inte heller samrådda med de särskilt berörda, det vill säga de som bor i närheten. Redan idag går det en tung lastbil på vägen var tionde minut, säger Karolina Ardesjö Lundén.

Johanna Ekström/TT