KLIMATOMSTÄLLNINGEN

För lite miljöfokus i offentliga upphandlingar

Staten måste bli bättre på att att miljöhänsyn vid offentliga upphandlingar, skriver Riksrevisionen i en granskning. Arkivbild. Bild: Jessica Gow/TT

Miljö (TT)

Sveriges högt ställda ambitioner på miljöområdet avspeglas inte i tillräckligt hög grad när staten genomför offentliga upphandlingar, skriver Riksrevisionen i en granskning.

Från riksdagens håll har man flera gånger understrukit att miljöhänsyn ska tas i samband med att offentliga verksamheter handlas upp. I praktiken saknar dock myndigheterna i många fall både en tillräckligt välorganiserad inköpsprocess och tillräcklig miljökompetens för att kunna bedriva ett effektivt arbete på området.

"Myndigheternas engagemang har visserligen ökat, men det är fortfarande vanligt med brister i styrning, organisation, kompetens och uppföljning", säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen konstaterar samtidigt att det finns stöd att hämta vad gäller miljöhänsyn hos både Upphandlingsmyndigheten och Kammarkollegiet.

Riksrevisionen rekommenderar nu regeringen att vidta åtgärder som leder till rapporteringen om miljöhänsyn vid upphandling inom miljöledningssystemet förbättras. Man anser även att Upphandlingsmyndigheten ska få i uppdrag att följa upp den nationella upphandlingsstrategin regelbundet.