ENERGIPRISERNA

Stora elbolag får sämst betyg

För att bli mer nöjda med sina elleverantörer efterfrågar kunderna mer information om hur man drar ner sina elkostnader, enligt Svenskt kvalitetsindex. Arkivbild på energisnål led-lampa. Bild: Fredrik Sandberg /TT

Ekonomi (TT)

De stora el- och värmebolagen – som Eon och Fortum – får sämst betyg av kunderna i en färsk mätning av elbranschen, enligt Svenskt kvalitetsindex (SKI).

Men sammantaget får alla leverantörer ett historiskt svagt betyg, i kölvattnet av pristurbulensen på elmarknaden.

Sammantaget minskar kundnöjdheten med 1,8 indexenheter, till 64,2 i en färsk och årlig mätning av privat- och företagskundernas nöjdhet med elhandlare, elnätsbolag och fjärrvärmeleverantörer. Det är ett svagt betyg ur ett historiskt perspektiv, konstaterar SKI i ett pressmeddelande.

"Högljudd politisk debatt, hot om elbrist, extrem prisvariation, kostnadskris och nedringda kundtjänster - det skulle kunna vara en sammanfattning av energibranschen det senaste året. Det har självklart satt sina spår i kundupplevelsen", skriver SKI.

Den mätning av kundnöjdheten som nu presenteras baseras på nästan 10 300 intervjuer genomförda i oktober och november 2022.

Minst nöjda med storbolag

Av elhandelsbolagen är privatkunderna mest nöjda med nykomlingen Tibber. Minst nöjda är de med Eon.

I toppskiktet hittar vi även God El och Trollhättan Energi bland elhandlarna. I botten; Fortum och Göta Energi. Energijätten Vattenfall ligger strax över genomsnittet och får fjärde sämst betyg av privatkunderna.

Förutom att erbjuda lägre priser vill kunderna att leverantörerna ska öka möjligheten att påverka den egna elförbrukningen.

"Mycket handlar om information", skriver Ludwig Schmidt, analytiker på SKI i pressmeddelandet.

"Till exempel önskar kunderna mer information om och förståelse för hur och vad som påverkar priset", tillägger han.

Var femte har bytt leverantör

I och med de höga och varierande elpriserna har kunderna engagerat sig mer i sina elavtal och ökat kontakten med leverantörerna.

"Var fjärde elhandelskund har gjort förändringar i sitt nuvarande elavtal. Var femte har bytt elhandelsleverantör", skriver Johan Parmler, vd på SKI.

De aktörer som lyckats locka till sig fler nya kunder har dock fått lägre betyg.

"Man har uppenbarligen inte lyckats ta hand om de nya på ett bra sätt", skriver Parmler.

Martina Karpmyr/TT

Fakta

Svenskt kvalitetsindex (SKI) har sedan 2005 mätt kundnöjdheten bland privat- och företagskunder för elhandel, elnät och fjärrvärme.

I år har den sammantagna kundnöjdheten minskat med 1,8 indexenheter, jämfört med 2021, och landar på 64,2.

Bland elhandlarna får Tibber högst betyg av privatkunderna. På andra plats hamnar GodEl, som sedan följs av Trollhättan Energi och Skellefteå Kraft.

Lägst betyg ger privatkunderna Eon. Näst sämst betyg får Fortum, som sedan följs av Göta Energi och Vattenfall.

I snitt får branschen ett en kundnöjdhet på 63,4 . Tibbers betyg landar på 75,3 och Eons på 57,1.

Bland elnätsbolagen får Skellefteå Kraft högst betyg av privatkunderna, 71,4. Sämst betyg får Falbygdens Energi, 46,4.

Skellefteåkraft får också bäst betyg av privatkunderna bland fjärrvärmebolagen. Även här hamnar Eon i botten.

Betygen bygger på närmare 10 300 intervjuer genomförda under oktober och november. Enligt SKI brukar ett betyg under 60 avspegla stora svårigheter att motivera kunder att stanna kvar, medan ett betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund.

Källa: Svenskt kvalitetsindex