ELKRISEN

Elbolag: Ökad oro för skenande priser

Elbolagens kundtjänster tar emot stora mängder samtal från oroliga kunder. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Energi (TT)

Oron för de stigande elpriserna märks tydligt hos elbolagens kundtjänster. Än så länge tycks hushållen klara kostnadsökningen – men tecken finns på att fler kan få elen frånkopplad.

Flera av landets största elbolag upplever just nu ett ovanligt hårt tryck från oroliga kunder som hör av sig med frågor om de skenande elpriserna.

"Telge Energi har, som många andra elbolag i branschen, sett en kraftig ökning av inkommande ärenden i både samtalsvolymer, e-mail och chatt", skriver Ann Lindenhierta, pr-ansvarig på Telge Energi, i ett mejl till TT.

Även Fortum, Eon, Göteborg Energi, Jämtkraft, Mälarenergi, Kraftringen, Skellefteå Kraft och Bixia uppger att oron bland kunderna ökar.

På Eon, Sveriges tredje största elbolag med 700 000 kunder, har de veckovisa samtalen till kundtjänst mer än trefaldigats.

– En normal vecka kanske det kommer in 12 000 samtal om det ringer mycket. Nu är vi uppe i nästan 40 000 samtal, säger Mats Ekblom, fackförbundet Unionens ordförande på Eon.

Svåra samtal

Kundtjänsten tvingas enligt Ekblom hantera svåra samtal med förtvivlade kunder. Bolaget överväger nu att ta hjälp av företagshälsovården för att erbjuda personalen samtalsstöd.

– Visst har vi haft kunder som har varit ledsna och hotfulla tidigare, men nu är det en annan typ av hotbild. Nu säger de nästan att de kommer att ta livet av sig för att de inte klarar av sin vardag med el- och matpriser, säger Mats Ekblom.

På vissa håll i landet märks det redan nu att fler har svårt att mäkta med de högre elpriserna. Hallandsposten rapporterade förra veckan att ovanligt många hushåll i Halmstad fått strömmen frånkopplad till följd av att de inte betalat elräkningen.

Halmstads kommunala energibolag Hem tror på tre till fem gånger högre elpriser i vinter jämfört med förra året, och räknar med att betydligt fler drabbas i takt med att temperaturen sjunker.

Räknar med ökning

Flera av de elbolag som TT har varit i kontakt med tror också att hushållen som får elen frånkopplad på grund av obetalda fakturor kommer att bli fler. Kraftringen och Mälarenergi hör till bolagen som noterat en tendens till ökning redan nu.

"I augusti såg vi en marginell ökning, däremot ser vi nu i slutet av september att det ökar mer markant jämfört med samma period förra året", skriver Louise Anestad, kommunikationschef på Mälarenergi, i ett mejl till TT.

Thomas Björkström, vd på Konsumenternas energimarknadsbyrå, råder den som hamnat i ekonomiska trångmål att kontakta sitt elbolag.

– De företag som vi har varit i kontakt med erbjuder framskjuten betalning och en avbetalningsplan, säger han.

Simon Uggla/TT

Olle Bengtsson/TT

Fakta

Innan elen får stängas av måste elbolaget enligt ellagen följa vissa steg i handläggningen:

1. Betalningspåminnelse.

2. Inkassokrav.

3. Väsentlighetsprövning. Då bedöms om den bristande betalningen handlar om ett väsentligt avtalsbrott.

4. Uppmaning att betala.

5. Delgivning, samt ytterligare en underrättelse. Socialnämnden underrättas.

6. Delgivning med delgivningsman, om inte delgivningen i första skedet genomfördes.

7. Elen stängs av om inte betalning har skett, eller att socialnämnden har tagit på sig ansvaret för betalningen.

En större delbetalning kan innebära att elen inte får stängas av.

Källa: Konsumenternas energimarknadsbyrå