KRIGET I UKRAINA

Polenkabeln inte skadad av explosionerna

Svenska kraftnät har genomfört mätningar för att kontrollera om Polenkabeln fungerar. Arkivbild. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Ekonomi (TT)

Likströmskabeln Swepol Link mellan Sverige och Polen är oskadd, visar tisdagens provmätning.

Det innebär att kabeln åter kan tas i drift den 9 oktober, uppger Svenska Kraftnät.

– Mätningarna visade att vi inte hade några fel på kabeln. Det var vår bedömning förra veckan, men det känns skönt att ha fått det bekräftat, säger Per Kvarnefalk, chef för anläggningar vid Svenska kraftnät.

Han bedömer att en reparation, om en sådan hade behövts, skulle ha tagit en eller två månader. Kabeln kan inte repareras på havsbotten utan den skadade sektionen måste vid sådana lägen klippas av, lyftas upp och repareras på ett fartyg.

– Vi hade en skada i januari. Den tog ungefär en månad att reparera, säger Kvarnefalk.

500 meter

Mätningarna genomfördes efter explosionerna som skadade gasledningarna Nord Stream 1 och 2 i slutet av september. 500 meter från en av explosionsplatserna löper likströmskabeln Swepol Link – ofta kallad Polenkabeln – som används för att importera och exportera el mellan Sverige och Polen.

Ledningen har den senaste tiden varit ur bruk för planerat underhåll, och det har därför varit oklart om den varit skadad eller inte fram till nu när mätningar genomförts.

Avsikten med kabeln har främst varit att använda den för elexport från Sverige till Polen och minska Polens kolförbrukning, men också att täcka upp svensk elproduktion när bristen kan vara som störst.

Energikrisen påverkar

I juli till exempel var bruttoöverföringen från Polen till Sverige en gigawattimme medan det i andra riktningen handlade om 428 gigawattimmar, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Det är också drygt 87 procent högre än samma period föregående år efter att Polen precis som många andra länder i Europa har påverkats av energikrisen i Europa.

Fakta

Swepol Link är en 254 kilometer lång sjökabelförbindelse mellan Sternö i Sverige och Slupsk i Polen.

Har en spänning på 450 kV och en effekt på 600 MW.

Ledningen togs i drift 2000 och var då kraftigt ifrågasatt av Karlshamn kommun, främst av miljöskäl.

Källa: NE