CYBERATTACKERNA

Oslo 20170628.Datakriminalitet kan regnes som kriminalitet som er rettet mot data og datasystemer, og kriminalitet hvor datautstyr benyttes som verktøy for å begå handlingen.Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / TT / kod 20520 Bild: Åserud, Lise

Få är förberedda att hantera cyberbrott

Trots att de flesta små och medelstora företagen anser sig ha god kännedom om cybersäkerhet menar de samtidigt att de inte är förberedda. Detta visar en undersökning som Telenor Sverige låtit göra.

9 av 10 företag tycker att cybersäkerhetsfrågan är lika viktig eller har blivit ännu viktigare under det senaste året, enligt Telenor.

70 procent av företagen i undersökningen säger att det är insatta vad gäller cybersäkerhet. Men endast 36 procent av de som svarat anser att det egna företaget är väl förberett. Den lägsta beredskapen finns hos dem med lägst antal anställda.

Telenor menar att företagare behöver tänka igenom vad som hindrar verksamheten från att ha ett bra säkerhetsskydd.

– Det är lite som att veta att du behöver träna eller använda tandtråd regelbundet, men ändå låter bli. Skillnaden är att det i det här fallet kan kosta dig ditt företag att låta bli, menar Jessica Levin, försäljningschef på Telenors företagsverksamhet.

Telenor Sverige: Många företag lägger stor vikt vid cybersäkerhet - men få är förberedda