KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Tro inte på politikerna – vindkraften är inte hållbar

Bild: Sergey Galushko

Varför ställa om till sol- och vindkraft som är miljömässigt mycket sämre och dyrare än det system vi haft, skriver Per Fahlén, miljöprofessor på Chalmers på GP Debatt.

I klimatdebattens kölvatten har politiken tagit kommandot över valet av energikällor och hur man ska se på miljöfrågor. Men denna politik baseras på tro och politiska drömmar.

”Sol- och vindkraft är inga ”hållbara” alternativ och Konsumentverket tillåter inte marknadsföring med odefinierade och overifierade begrepp av typen ”grön”, ”hållbar” och ”förnybar”, skriver Per Fahlén i GP.

Tro inte på politikerna - vindkraften är inte hållbar