BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Debatt: Brott mot företag ett växande problem

Brottslighet mot företag i entreprenadbranschen ökar kraftigt medan förtroendet för polisen sjunker, skriver Anders Robertsson, vd Maskinentreprenörerna, på NWT Debatt.

Uppgifterna kommer från Maskinentreprenörernas nya stöldrapport. 55 procent av de tillfrågade uppger i undersökningen att de drabbats av stöld under 2021. Det är en kraftig ökning jämfört med 2020, då motsvarande andel var 34 procent.

”För att vända utvecklingen måste nästa regering våga se vidden av stölderna vilket mäts i företagens kostnader för brott, inte antalet anmälningar”, skriver Anders Robertsson i NWT.

Brott mot företag ett växande problem