DEN SVENSKA INDUSTRIN

Stålproduktionen ökade i juli men efterfrågan saktar in

Tappning av flytande råstål från ljusbågsugn till skänk. Foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank.

Under juli månad tillverkades 306 tusen ton råstål i Sverige, vilket är en ökning med 15,7 procent jämfört med juli 2021.

Men den totala råstålsproduktionen hittills i år är dock 2,1 procent lägre jämfört med samma period i fjol, uppger Jernkontoret.

– Efterfrågan har saktat in och råstålsproduktionen ligger hittills i år två procent lägre jämfört med produktionen under samma period i fjol. Den tvåsiffriga produktionsökningen under juli förklaras helt av en svag produktionssiffra för juli i fjol, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret, i ett uttalande.

Stålproduktionen ökade i juli