AVTALSRÖRELSE

Ekonom: Löneökningarna behöver hållas tillbaka

Störningarna i det globala handelssystemet minskar utrymmet för svenska löneökningar, skriver nationalekonomen Nils Gottfries på SvD Debatt.

Konflikter och korruption stör den internationella handeln. För Sverige som helhet minskar detta produktivitetsökningstakten och därmed utrymmet att höja lönerna vid givet inflationsmål.

Hög inflation bör inte leda till kompensationskrav utan snarare ses som en signal om att löneökningstakten bör hållas tillbaka, skriver Nils Gottfries i SvD.

”Löneökningarna behöver hållas tillbaka”