KÄRNKRAFTENS FRAMTID

Expert: Flera fördelar med små kärnkraftverk

Det nedlagda kärnkraftverket Barsebäck vars sista reaktor stängdes av 2005 skulle kunna vara en plats för SMR, små modulära reaktorer. Arkivbild. Bild: Anders Ahlgren/SvD/TT

Ekonomi (TT)

Små, billiga kärnkraftverk kan vara en viktig pusselbit för att fasa ut fossil energi, lösa elbristen i södra Sverige och klara av det enorma energibehovet i framtiden.

– Det är inte en naturlag att kärnkraft ska vara dyr, säger Christian Ekberg, professor i kemisk kärnteknik på Chalmers tekniska högskola.

Vattenfall utreder nu möjligheten att bygga två minireaktorer vid Ringhals kärnkraftverk. Även om det inte finns några färdiga moduler att köpa på marknaden så har tekniken med små reaktorer använts i decennier för att driva allt från atomubåtar till hangarfartyg.

– Små reaktorer har funnits i evighet. De kom redan på 1950-talet, säger Christian Ekberg.

Behöver bygga många

Han tycker att det är en bra idé att använda redan befintliga eller nedlagda anläggningar som Forsmark, Oskarshamn, Ringhals och Barsebäck för att bygga så kallade småskaliga modulära reaktorer (SMR) som kan kopplas till elnätet. Men för att tekniken ska ge skalfördelar behöver det byggas många fler än de två som nu ska utredas.

– Det är egentligen inget speciellt med dem annat än att de är mindre. Det gör att kapitalkostnaden blir lägre för varje reaktor. Men bygger man bara två kan man fundera på vad man egentligen har vunnit.

Christian Ekberg ser flera fördelar med minireaktorer. Det skulle kunna vara ett sätt att lösa elbristen i södra delen av landet, slippa importera dyr el och klara det enorma energibehov som Sverige står inför i framtiden. Till skillnad mot vind- och solkraft ger det också styrbar produktion som kan leverera el dygnet runt, året runt.

– En annan fördel är att om man bygger upp ett gäng av dem och en av dem får problem så försvinner en ganska liten del av produktionen. Det är också en vinst, säger Christian Ekberg.

Ekonomiska fördelar

En stor reaktor kostar 50–100 miljarder kronor att bygga medan en minireaktor kostar bara en bråkdel av det. Det skulle kunna fungera som ett incitament för investerare som annars drar sig för att satsa på kärnkraft.

– Ingen vågar investera på 20 år när politiken vänder fram och tillbaka.

Kostnaden för att producera el med SMR är väldigt snarlik den som för en stor reaktor. Men man kan få igen pengarna genom den lägre kapitalkostnaden och att det går att få vinst i verksamheten betydligt snabbare.

– Det är inte en naturlag att kärnkraft ska vara dyr. Kärnkraft är förmodligen det billigaste sättet att pålitligt producera el om du plockar bort alla skatter och pålagor, säger Christian Ekberg.

Krister Zeidler/TT