DET SVENSKA LANTBRUKET

2022 riskerar bli missväxtår

STEHAG 20190807Lantbrukare Rickard Andersson berättar om årets skörd.Foto: Andreas Hillergren / TT / kod 10600 Bild: Andreas Hillergren/TT

Det kan bli ett lika torrt år som 2018 varnar växtodlingsrådgivare Olof Pålsson. ”Får vi inget regn i maj så är det missväxt”, säger han till Aftonbladet.

Lantbrukare runtom i landet är oroliga. Det har praktiskt taget inte regnat något under den senaste månaden och prognosen framåt ser torr ut. Aftonbladet skriver om risken för att 2022 blir som 2018.

– Vi börjar tappa skörden på höstspannmålet, alltså det spannmål som såddes i höstas, det gör vi nu på grund av att vi inte har fått något regn, säger Olof Pålsson, växtodlingsrådgivare åt Hushållningssällskapet, till Aftonbladet.

Om den närmaste veckan inte ger något regn kan det bli lika kritiskt för vårspannmålet och oron finns att det blir lika illa som 2018 då rekordsommaren gjorde så att halva skörden gick om intet.

Nu tar lantbrukarna till ovanliga åtgärder som att vattna grödorna.

Aftonbladet: Larmet: Torkan hotar årets skörd redan nu