ELKRISEN

Stor kraftverkssatsning i Göteborg – men staten behöver bygga ut stamnätet

www.kristerengstrom.com Bild: Krister Engström

Göteborgs Energi miljardsatsar på kraftverk för att stärka elförsörjningen i regionen. Men det krävs också en utbyggnad av det statliga stamnätet för att hantera kommande elkrävande investeringar, rapporterar DI.

Energibolaget Göteborg Energi planerar att investera 1,5 miljarder kronor i nytt kraftverk för att stärka Sveriges el- och värmeförsörjning. Den nya anläggningen ska kunna leverera totalt 140 megawatt (MW) värme och cirka 35 MW el. Bränslet kommer bland annat från skogsavfall.

Med det nya kraftverket ska kommunalägda energibolaget klara sitt mål att 2025 erbjuda energi från förnybara och återvunna källor.

Men det kommer inte vara tillräckligt för att hantera alla kommande elkrävande investeringar. För det krävs också en utbyggnad av det statliga stamnätet, menar Alf Engqvist vd för Göteborg Energi.

– Vår bedömning är att Svenska kraftnät måste fördubbla stamnätskapaciteten till Göteborg. Och den måste vara på plats helst senast 2030. Med de långa besluts- och tillståndsprocesserna så är det därför oerhört bråttom, säger han,

Dagens Industri: Trots planer på nytt kraftverk: Göteborg kan tvingas säga nej till jätteetableringar