DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN

”Stärkt rätt att välja kan lösa vårdens problem”

Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Valfrihet, mångfald och försäkrings­lösningar leder i regel till större tillgänglighet i vården och förbättrar det institutionella lärandet, skriver två forskare vid Ratio i SvD Debatt.

I en forskningsstudie som jämför vård- och omsorgs­systemen i Sverige, Neder­länderna, Australien och Schweiz särskiljer sig Sverige med en väsentlig mindre valfrihet.

”Detta är ett svenskt systemfel som kan lösas genom att stärka rätten att välja”, skriver debattförfattarna.

Vägen framåt vore att ta bort regionernas huvudansvar för primärvården och i stället låta den finansieras med hjälp av obligatoriska försäkringar, tillhandahållna av konkurrerande försäkringsbolag.

Regionerna föreslås dock ha ett fortsatt grundläggande ansvar för att det finns sjukhus och andra vårdinrättningar, men en betydande del av finansieringen blir med en primär­vårds­försäkring efterfrågebaserad.

SvD Debatt: ”Stärkt rätt att välja kan lösa vårdens problem”

Om debattörerna:

Nils Karlson, visiting Fellow vid Stanford University, Hoover Institution, forskare Ratio

Mattias Lundbäck, forskare vid Ratio, hälsoekonom och doktor i national­ekonomi