”Stora resurser läggs på ineffektiv vård”

Bild: Stina Stjernkvist/TT

I dag går avsevärda resurser till insatser utan rimlig patient­nytta inom alla delar av hälso- och sjukvården. Nu krävs hårdare utvärdering och prioritering, skriver professor Mikael Svensson i en debattartikel i SvD.

11 procent av Sveriges BNP läggs på hälso- och sjukvård, skriver Mikael Svensson som är författare till SNS-rapporten ”Höga kostnader och låg patient­nytta”.

”Kostnaderna har ökat över tid räknat såväl i kronor som i andel av vår totala samhälls­ekonomi. Som jämförelse satsas till exempel betydligt mer resurser på hälso- och sjukvård än vad som totalt läggs på all skol- och utbildnings­verksamhet, militärt och civilt försvar, polis och räddnings­tjänst samt rättskipning”, skriver han i SvD.

SvD: ”Stora resurser läggs på ineffektiv vård”