GRÄNSHANDELN

Handelsnettot en miljard

Ekonomi (TT)

Utrikeshandeln med varor gav i februari ett överskott på en miljard kronor, enligt preliminär statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Motsvarande månad i fjol visade handelsnettot ett överskott på 5,4 miljarder kronor.

Varuexporten uppgick i februari till 150,6 miljarder och varuimporten till 149,6 miljarder kronor. Exporten har därmed ökat med 21,9 procent och importen har ökat med 26,7 procent jämfört med februari 2021.

Rensat för säsongsvariationer uppgick handelsnettot till minus 2,9 miljarder kronor i februari, jämfört med minus 1,3 miljarder kronor i januari.