DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN

”Borgerligheten måste bemöta vårdens stora myt”

Svensk sjukvård saknar varken personal eller pengar. Borgerliga partier måste sluta bekräfta S världsbild. Det skriver Kajsa Dovstad, läkare och välfärds­ansvarig på Timbro, på SvD Debatt.

Det är behövligt att de borgerliga partierna samarbetar i sjukvårdsfrågor. Men tyvärr verkar de ha gått på S verklighets­beskrivning att vården behöver mer resurser. Vården lider inte av brist på resurser.

”I stället för att lägga pengar på en svällande offentlig sektor borde borgerliga partier fokusera på att ställa krav på verksamheten...Det går också att öka effektiviteten genom rätt slags privatiseringar”, skriver Kajsa Dovstad i SvD, och menar att Sverige redan har ett av Europas mest välfinansierade och personaltäta sjukvårdssystem.

”Borgerligheten måste bemöta vårdens stora myt”