DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Betydligt färre gick på a-kassa under 2021

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Antalet som fick ersättning från a-kassan sjönk med drygt en tredjedel under fjärde kvartalet 2021, jämfört med året innan. Det visar en sammanställning av Sveriges a-kassor.

Geografiskt sett är minskningen störst i Västerbotten, på 41 procent medan den är lägst i Västernorrlands län, på 22 procent.

Den positiva trenden höll i sin under hela 2021, och blev därmed en kontrast mot 2020 då många sektorer i ekonomin lamslogs av pandemin och påverkade inte minst akademiker.

Enligt Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor, tyder siffrorna på minskad arbetslöshet. Dock är långtidsarbetslösheten det största problem bland Sveriges a-kassors medlemmar, enligt Katarina Bengtson Ekström, kassaföreståndare på Akademikernas a-kassa.

Pressmeddelande: 33 procent färre fick ersättning från a-kassan under 2021