Plan för Sveriges tillväxtutmaningar

Sverker Härd Bild: Pressbild

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser presenterar kommande beslutsunderlag som kan användas för att utveckla politiken och genomförandet av den.

– Analys- och utvärderingsplanen tas fram i dialog med berörda myndigheter och departement. Utgångspunkten är ett flertal tillväxtpolitiska utmaningar, säger Sverker Härd, Tillväxtanalys generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Beslutsunderlagen ska bland annat adressera kompetensbristen inom viktiga strategiska områden som bland annat riskerar att hämma digitaliseringen av svenskt näringsliv och företagens möjligheter att nyttja fördelarna med artificiell intelligens.

Tillväxtanalys: Treårig plan för beslutsunderlag kopplade till Sveriges tillväxtutmaningar