DEN SVENSKA EXPORTEN

Rekordfart i svensk export

Bild: Martin Meissner

Business Swedens Exportchefsindex tangerar högsta noteringen under första kvartalet.

Indexet steg med 3,3 enheter från 67,6 och nådde därmed åter upp till 70,9, samma nivå som under andra kvartalet i fjol.

Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden, gör bedömningen att även 2022 kommer att bli ett starkt år för svensk export. Marknaden betecknas som ”urstark”.

– Pandemin går mot sitt slut och efterfrågan från omvärlden är stark. Detta gynnar svenska exportföretag som ligger i framkant med hållbara lösningar som kan bidra till såväl digitalisering som grön omställning, säger hon i ett pressmeddelande.

Pressmeddelande: Urstark exportmarknad visar Exportchefsindex första kvartalet