FRAMTIDENS PENSIONER

Oväntat stort överskott i pensionssystemet

Pensionsmyndigheten redovisar större överskott än väntat. Arkivbild. Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Ekonomi (TT)

Överskottet i inkomstpensionssystemet är större än väntat. Vid årsskiftet låg överskottet på cirka 1 200 miljarder kronor, enligt den prognos som Pensionsmyndigheten har lämnat till regeringen.

Det innebär en ökning med 395 miljarder kronor jämfört med föregående årsskifte.

Den oväntat stora ökningen beror på högre avkastning hos AP-fonderna än väntat, men också på att pensionsavgifterna i framtiden väntas ligga längre i systemet innan de betalas ut som pension, enligt Ole Settergren, Pensionsmyndighetens analyschef.