DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Höjd skatt på alkohol och tobak

Skatten på alkohol och tobak höjs i omgångar. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ekonomi (TT)

Skatten på alkohol och tobak höjs vid nästa två årsskiften. Priset för en flaska vin som nu kostar 72 kronor blir då 73:30 respektive 75:20 kronor, enligt en promemoria från regeringen.

Där föreslår finansdepartementet att skatten på öl, vin, andra jästa drycker än vin eller öl samt mellanklassprodukter höjs med 5 procent den 1 januari 2023 och med ytterligare 7,6 procent den 1 januari 2024. Skatten på sprit (etylalkohol) höjs med 1 procent den 1 januari 2023 och med ytterligare 1 procent den 1 januari 2024.

Effekten av förslagen blir att en burk öl (50 centiliter, 5,3 procent) för 15:90 kronor höjs till 16:30 respektive 16:80 kronor.

En flaska sprit (35 centiliter, 37,5 procent) för 110 kronor höjs till 111 respektive 112 kronor.

Lådvin (3 liter, 14 procent) för 199 kronor höjs till 204 respektive 212 kronor.

Den föreslagna skattehöjningen på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak blir 3 procent från och med den 1 januari 2023. Ytterligare en höjning kommer den 1 januari 2024, då med en 1 procent. Lika mycket höjs vid samma tillfälle skatten på e-vätskor och övriga nikotinhaltiga produkter.

Ökningarna sker utöver omräkningen med hänsyn till förändringen i konsumentprisindex. Finansdepartementet räknar med att nettoeffekten blir 1,4 miljarder kronor i höjd alkoholskatt och 560 miljoner kronor i höjd tobak- och nikotinsskatt.