DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Utökat skydd mot diskriminering föreslås

Bild: Henrik Montgomery/TT

En utredning om diskrimineringslagen förslår bland annat ett utökat skydd mot diskriminering som avser viss offentlig verksamhet samt att arbetstagares skydd mot diskriminering i form av trakasserier och sexuella trakasserier bör förstärkas.

Utredningen föreslår vidare att skyddet mot diskriminering bör utökas.

– Diskriminering är ett allvarligt samhällsproblem. Utredningen innehåller flera intressanta förslag som jag nu kommer att titta närmare på, säger biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson, i ett pressmeddelande.

Regeringskansliet: Utredning föreslår ett utökat skydd mot diskriminering