USA:S EKONOMI

USA: Högsta inflationen på 40 år

Hårt vinterväder och flaskhalsar till följd av spridningen av omikronvarianten av covid-19 har lett till varubrist på olika håll i USA – här på Walmart i Anchorage, Alaska. Bild: Mark Thiessen AP/TT

Ekonomi (TT-Bloomberg)

Inflationen i USA lyfte till 7 procent i december, den högsta nivån på nästan 40 år, visar färska siffror.

Det dramatiska prislyftet ligger dock i linje med förväntningarna. Marknadsreaktionen är positiv.

Europeiska börser andas ut och lyfter, även Stockholmsbörsen. På Wall Street ser det också ut att öppna svagt uppåt medan dollarn trycks nedåt ett par ören efter inflationstalen för december.

På räntemarknaden pressas USA:s tioårsränta nedåt.

Konsumentpriserna i USA ökade med 0,5 procent i december 2021 jämfört med november samma år, enligt USA:s arbetsmarknadsdepartement.

Högsta sedan 1982

Det innebär en inflation i årstakt på 7,0 procent.

För att hitta högre inflationstal i USA får man gå tillbaka till 1982. Men inflationslyftet ligger i linje med förväntningarna.

Ekonomer hade i snitt räknat med att konsumentpriserna skulle öka med 0,4 procent jämfört med november och med 7,0 procent i årstakt, enligt nyhetsbyrån Bloomberg.

Exklusive energi och livsmedel steg konsumentpriserna i USA med 0,6 procent på månadsbasis och 5,5 procent på årsbasis i december.

Det kan jämföras med en snittprognos på 5,4 respektive 0,5 procent.

I november i fjol ökade konsumentpriserna med 0,8 procent mot oktober och med 6,8 procent i årstakt.

Fyra räntehöjningar

USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) – med ett inflationsmål på 2 procent – har inför inflationssiffran och sedan arbetslösheten fallit ned under 4 procent laddat upp för en åtstramning av pandemistimulanserna, med räntehöjningar och en avveckling av Feds stödköpsportfölj.

En del bedömare räknar med fyra räntehöjningar i år, från dagens 0-0,25 procent i styrränta.

Inflationen i USA väntas fortsätta upp i början av 2022, bland annat till följd av effekter från den oväntat snabba spridningen av omikronvarianten av covid-19. Enligt bedömare kan inflationen i januari lyfta till 7,2 procent i USA.