REGELKRÅNGLET

”Mindre och växande företag är avgörande”

Bild: Mostphotos

När företagare lägger ner sin verksamhet på grund av regelbördan, då förlorar samhället, skriver Eva Cooper och Günther Mårder, i en debattartikel i NWT.

Många småföretagare vittnar om svårigheter med att växa. Företagarna lyfter ofta hur minskad regelbörda, sänkt skattetryck och tillgång till kompetent arbetskraft möjliggör tillväxt, men det finns flera andra viktiga samhällsfunktioner som krävs för att det ska vara möjligt för företagare att bedriva sina verksamheter.

En är brottsligheten och det ska råda nolltolerans mot vardagsbrott. En av fem företagare har funderat på att lägga ner sin verksamhet på grund av brottsligheten, skriver Eva Cooper, regionchef på Företagarna Värmland, och Günther Mårder, vd på Företagarna, i NWT.

Mindre och växande företag är avgörande