DEN SVENSKA EXPORTEN

Handelsnettot 0,8 miljarder

Ekonomi (TT)

Utrikeshandeln med varor gav i oktober ett överskott på 0,8 miljarder kronor, enligt preliminär statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Motsvarande månad i fjol visade handelsnettot ett överskott på 4,0 miljarder kronor.

Varuexporten uppgick i oktober till 145,2 miljarder och varuimporten till 144,4 miljarder kronor. Exporten har därmed ökat med 12,9 procent och importen har ökat med 15,9 procent jämfört med oktober 2020.

Rensat för säsongsvariationer uppgick handelsnettot till 5,1 miljarder kronor i oktober, jämfört med 5,1 miljarder kronor i september.