FRAMTIDENS PENSIONER

Expert: Misstaget som kan sänka din pension

Bild: Izabelle Nordfjell/TT

Avkastningen på sparandet är en tung del av det du ska leva på som pensionär. Nu varnar en expert för att fel avgift kan minska din pension med flera tusen kronor – varje månad livet ut. ”Det kan försvinna rejält med pensionspengar”, säger Staffan Ström, pensionsekonom vid Alecta, till TN.

Debatten om vad dagens och framtidens pensionärer har att röra sig med är glödhet och diskuteras flitigt. När Alecta tog fram SCB-statistik som visar att pensionärernas inkomster i allmänhet ligger på 75 procent av inkomsten som de hade åren innan pensionering rörde det om ytterligare i grytan. En 69-åring idag har 46 000 kronor mer om året att röra sig med efter skatt än vad en 69-åring hade för nio år sedan.

– Det här utmanar bilden av att allt bara blir sämre och sämre. Visst, vi har utmaningar framåt, men tittar vi på hur det ser ut i pensionärernas plånböcker i dag, så ser det faktiskt rätt hyggligt ut, sa Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta till TN i samband med att de nya siffrorna släpptes för cirka ett halvår sedan.

Flera saker påverkar

Flera saker påverkar pensionärernas plånböcker, men diskuteras mer sällan. En fälla är att avgifterna på pensionssparandet kan vara så höga att de äter upp en stor del av din pension. Faktum är att det kan handla om många tusenlappar mindre i månaden. Staffan Ström, pensionsekonom vid Alecta som förvaltar tjänstepensioner åt 2,6 miljoner svenskar och 35 000 företag, menar att avgifterna ofta är alldeles för höga och att spararna är för okunniga om hur systemet fungerar.

– Finansbranschen är ruskigt duktig på att ta betalt. Att den kan ta bra betalt beror på att en stor del av svenskarna inte har en aning om vad som är dyrt eller billigt. Det kan försvinna rejält med pensionspengar om du har för höga avgifter, säger Staffan Ström till TN.

För att få full pension i det tidigare svenska pensionssystemet (ATP) krävdes 30 års arbete, men pensionsnivån grundades på de 15 bästa inkomståren. Det systemet övergavs under den ekonomiska krisen på 1990-talet eftersom det i längden var ohållbart för staten att betala ut mer pengar än vad som kom in, särskilt med tanke på att svenskarnas medellivslängd ökar stadigt. Det gamla systemet har nu fasats ut och gäller enbart för personer som är födda före 1953.

Staffan Ström, pensionsexpert på Alecta. Bild: Pressbild

Dagens system bygger istället på livsinkomstprincipen, det vill säga pensionen avgörs av varje skattad krona man tjänat av arbete under livet. Anhängarna av systemet menar att det numera råder raka rör mellan vad du tjänar in under arbetslivet och vad du får ut i pension. Kritikerna hävdar att det kan bli orättvist för den som studerar länge, är föräldraledig, arbetslös eller sjukskriven och får lägre pensionsgrundande inkomst och följaktligen lägre pension.

Basen i pensionspyramiden är den allmänna pensionen som sköts av staten. Inbetalningarna dit kommer från arbetsgivaravgifterna och från dig själv i form av en allmän pensionsavgift som dras från din lön. En mindre del av den allmänna pensionen består av premiepensionen, PPM, som placeras i fonder och där har du möjlighet att själv välja fonder.

”En stor del av det du ska leva på som pensionär kommer från avkastningen på pensionssparande”

Du har också möjlighet att välja fonder efter eget tycke i den andra våningen av pensionspyramiden som består av tjänstepensionen som arbetsgivaren betalar in åt dig. Cirka 90 procent av de yrkesverksamma finns på arbetsplatser som har kollektivavtal om tjänstepension. Staffan Ström menar att tjänstepensionen utgör en mycket viktig del av den sammanlagda framtida pensionen.

– För dig som anställd är det en kanonaffär att ha tjänstepension. Det handlar om mycket pengar i slutändan. Man ska alltid se till att försöka få tjänstepension när man får en anställning, säger han.

Både den allmänna pensionen och tjänstepensionen byggs upp av två delar – den ena är att det sätts in pengar regelbundet. Men pensionen bygger inte enbart på summan av dessa inbetalningar. Staffan Ström understryker att det är oerhört viktigt att pengarna som löntagaren får i tjänstepension också sätts i arbete och växer till sig.

– En stor del av det du ska leva på som pensionär kommer från avkastningen på pensionssparandet. Det bästa sättet att få en sund avkastning är att investera pengarna långsiktigt med rätt risknivå, säger han.

Uträkning: Så mycket kan försvinna

Alternativ för ett långsiktigt sparande saknas sannerligen inte. I Sverige finns cirka 4 300 fonder att välja mellan och nästan alla tar betalt för att förvalta dina pengar. Staffan Ström har gjort en uträkning där han berättar historien om fiktiva ”Jenny” som blivit av med hälften av sina tjänstepensionspengar för att hon betalat onödigt höga avgifter för sitt fondsparande.

Uträkningen visar att om ”Jenny” med en ingångslön på 29 000 kronor och normal löneutveckling haft ett sparande med en hög avgift – 2,5 procent – hade hon fått 6 600 kronor mindre i pension. Varje månad. Livet ut. Hade hon haft lägre avgifter som 0,5 procent så hade tappet stannat på 1 700 kronor i månaden. Om ”Jenny” haft en ingångslön på 45 000 kronor och normal löneutveckling hade 2,5 procent i fondavgifter – som en hel del svenskar dras med – sänkt hennes pension med 20 000 kronor varje månad.

Staffan Ström understryker att allt detta hade skett helt lagligt och förmodligen utan att ”Jenny” ens märkt det. De flesta svenskar är lika omedvetna om vad som sker med deras pensionssparande.

– I en klädaffär vet du att ett par jeans för 100 kronor är rätt billigt och att 2 500 kronor är rätt dyrt. De flesta som ska köpa en fond på en lång lista har inte en susning om 1,5 procent är dyrt eller billigt. 1,5 procent låter kanske lite men det är faktiskt ganska dyrt, säger Staffan Ström.

En orsak till att spararna inte är medvetna om avgifterna och vilken effekt de har på pensionen beror på att avgifterna plockas i det tysta.

– Eftersom de flesta inte kan bedöma prislappen och kvaliteten på fonden är det lätt för finansbolagen att ta väldigt bra betalt. Vissa tror att avgiften baseras på de pengar som betalas in eller på den avkastning man får, men avgiften tas ut på hela ditt pensionskapital, varje år och hela vägen fram tills de plockas ut. I början är 1,5 procent på 10 000 kronor inte mycket, några hundralappar kan det väl vara värt tänker många, men om det sätts in ett antal tusenlappar till din pension varje månad under 30 års tid så blir det mycket pengar, säger Staffan Ström.

”Att få ner avgiften på ditt pensionssparande kan vara ditt livs bästa affär”

Fällan blir ännu mer försåtlig med tanke på att du ska ha flyt med sparandet också. Fondbolag och finansinstitut är numera skyldiga att informera kunderna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan ju både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. Staffan Ström menar att detta är grundproblemet i sparekvationen.

– Den historiska avkastningen säger inget om framtiden, och ingen kan uttala sig säkert om framtiden, men avgifterna känner vi däremot till i förväg. Avgifterna tas dessutom ut varje år oavsett om fonden gått bra eller dåligt. Det finns heller inget i forskningen som visar att du skulle få bättre avkastning och högre pension genom att välja dyra fonder.

Staffan Ströms råd är att satsa på ett sparande där avgifterna hålls nere. Men låga avgifter är inte allt, det är viktigt att man jämför avgifterna på fonder som har samma placeringsstruktur, annars är det lätt att ledas fel. Hans generella tumregel är att upp till 0,5 procent i årlig avgift är ok, sedan börjar det bli dyrt. Över 1 procent är riktigt dyrt. Han menar att erfarenheterna visar att detta ger bäst resultat i det långa loppet, det vill säga 30-40 år framåt i tiden.

– De flesta underskattar kraften i ränta-på-ränta-effekten. De pengar som växer till sig år 1 växer till sig ännu mer år 2 och ännu mer året efter och så vidare. Det uppstår en snöbollseffekt som gör att pengarna växer allt snabbare över tid. Men det gäller att vara försiktig med avgifterna. För nedsidan är att om man tar bort pengar år efter år så försvinner också väldigt mycket pengar över tid. Att få ner avgiften på ditt pensionssparande kan vara ditt livs bästa affär, säger Staffan Ström till TN.