FRAMTIDENS PENSIONER

”Gas” ska höja pensioner i goda tider

Oscar Sjöstedt (SD) och Anna Tenje (M) i pensionsgruppen. Till höger: Ingvar Backle, pensionsexpert Svenskt Näringsliv. Bild: Jonas Ekströmer, TT, Stefan Tell

Politik (TT)

En gaspedal som höjer pensionerna i goda tider ska nu utredas, liksom höjd avgift för att pensionerna ska kunna bli högre. ”Skulle höjda pensionsavgifter innebära en högre arbetsgivaravgift är det definitivt negativt”, säger pensionsexperten Ingvar Backle.

Det är de åtta riksdagspartierna i den så kallade pensionsgruppen överens om.

– Jag tycker att det här är mycket glädjande, säger socialförsäkringsminister Anna Tenje (M).

Många partier och organisationer har också velat se en "gas" i pensionssystemet. I dag finns en "broms" som sänker pensionerna om pensionssystemets skulder skulle överstiga tillgångarna.

Tanken är att en "gas" ska höja den allmänna pensionen om det i stället finns ett visst överskott i systemet.

Pensionsgruppen är också överens om en översyn av pensionsavgifterna. Att få upp den allmänna pensionen genom att höja avgifterna som arbetsgivarna betalar in, har länge varit ett krav från både fackförbund, pensionärsorganisationer och de rödgröna partierna.

Det finns en oro för att den allmänna pensionen kommer att fortsätta att sjunka som andel av slutlönen om inte avgifterna höjs.

”Allt som leder till höjda arbetskraftskostnader leder till lägre sysselsättning.”

Ingvar Backle, pensionsexpert på Svenskt Näringsliv, konstaterar att det centrala är i så fall hur förändringarna som nu ska utredas i slutänden utformas, att de inte gör pensionssystemet mer ostabilt.

– Skulle höjda pensionsavgifter innebära en högre arbetsgivaravgift är det definitivt negativt, säger han.

Svenskt Näringsliv är emot allt som ökar arbetskraftskostnaderna, vare sig det är höjda pensionsavgifter eller något annat, påpekar han.

– Allt som leder till höjda arbetskraftskostnader leder till lägre sysselsättning. För att få ett bra och stabilt pensionssystem handlar det för samhället, och inte minst för den enskilda individen, om att det snarare behövs fler arbetade timmar.

Även när det gäller en gaspedal beror effekten på hur den skulle vara konstruerad.

– Får man in för stora ekonomiska svängningar kan det göra pensionssystemet mer ostabilt, säger Ingvar Backle.

Skulle höjda pensionsavgifter innebära en högre arbetsgivaravgift är det definitivt negativt”, säger pensionsexperten Ingvar Backle.

Niklas Svahn/TT

Peter Wallberg/TT