DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Arbetslösheten stiger – kommer fortsätta öka

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. Andel av arbetskraften, procent. Bild: Anders Humlebo/TT

Ekonomi (TT)

Såväl arbetslösheten som varslen fortsätter att öka, enligt Arbetsförmedlingens statistik för oktober. ”Arbetsmarknaden börjar påverkas av den ekonomiska avmattningen”, säger analytikern Marcus Löwing.

För femte månaden i rad stiger arbetslösheten. Och det är i linje med Arbetsförmedlingens bedömning, säger Marcus Löwing, analytiker på myndigheten.

– Nu börjar vi se ekonomins effekter på ett tydligare sätt än tidigare. I vår prognos säger vi att arbetslösheten vänder uppåt under andra halvåret i år och att arbetslösheten kommer att fortsätta öka en tid framöver.

I slutet av oktober var 334 000 personer, 6,4 procent av arbetskraften i åldrarna 16–65 år, inskrivna som arbetslösa hos arbetsförmedlingen. En ökning med 2 000 personer jämfört med månaden innan.

Bygg och sällanköp drabbade

De branscher som har högst arbetslöshet är byggbranschen och industrin, säger Löwing.

– Vi har fortfarande den här kombinationen av högt inflationstryck och höga räntor vilket pressar hela ekonomin, men framför allt pressar det bygg.

Sällanköpshandeln är också hårdare drabbad än andra branscher.

– Verksamheter som är beroende av den privata konsumtionen påverkas mer. Framför allt icke-nödvändig konsumtion, kapitalvaror eller annat som hushållen kan skjuta på framtiden.

Under samma period varslades drygt 6 700 personer. Drygt 200 fler jämfört med månaden innan. Även vad gäller varsel ligger bygg- och industrisektorn i topp, säger Löwing.

– Också delar av tjänstesektorn, det är mycket uthyrning bland annat som kommit in högt.

Fler ungdomar arbetslösa

För ungdomar är arbetslöshetssiffran högre. 40 000 mellan 18–24 år var inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i slutet av oktober, vilket motsvarat en arbetslöshet på 8,0 procent.

– Ungdomar är ju en grupp som är relativt oetablerade på arbetsmarknaden, särskilt de som kommer ut nu. Och det är särskilt svårt för dem som inte har en gymnasieutbildning. Men de fastnar sällan i långa tider av arbetslöshet, de kan pendla mellan kortare arbeten och utbildningar, säger Marcus Löwing.

När arbetslösheten väntas minska igen är svårt att svara på, säger han.

– Det är tiotusenkronorsfrågan. Det vi kan säga är att vi tror på en fortsatt svag inledning på 2024. Men hur det ser ut därefter är än så länge svårt att ge en prognos om. Hur varaktig den här lågkonjunkturen blir beror framför allt på hur inflationen utvecklar sig framöver och vad Riksbanken tar för beslut på sikt.

Annika Andersson/TT

Fakta

Av de 334 000 inskrivna arbetslösa i oktober var närmare 145 000 inrikes födda. För utrikes födda var samma siffror drygt 189 000. Av de utrikes födda var drygt 148 000 födda i ett land utanför Europa.

Antalet personer i program med aktivitetsstöd var närmare 148 000 i slutet av oktober. Det är drygt 28 000 färre än i fjol.

Antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i tolv månader eller mer var i oktober närmare 138 000, vilket är en minskning med drygt 14 000 jämfört med motsvarande månad för ett år sedan.

Totalt sett var arbetslösheten högst i Skåne, Södermanlands och Gävleborgs län där arbetslöshetsnivån var 8,6 respektive 8,6 och 8,2 procent. Därefter följde Västmanlands län med en arbetslöshetsnivå på 7,6 procent. Lägst var arbetslöshetsnivån på 3,7 procent i Västerbottens län.

Under oktober månad påbörjade närmare 29 000 av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen ett arbete. Lika många anmälde sig som öppet arbetslösa på Arbetsförmedlingen under oktober.

Källa: Arbetsförmedlingen