DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

SCB: Ökad sysselsättning i januari

Arbetslösheten minskade något i januari enligt SCB. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Ekonomi (TT)

Sysselsättningen ökade i januari enligt ny statistik från SCB. Antalet sysselsatta steg med 114 000 personer jämfört med samma månad året innan.

Antalet långtidsarbetslösa minskade med 34 000 till 122 000. Säsongsrensat landade arbetslösheten på 7,2 procent, vilket var en viss minskning.

.