DE SVENSKA LÖNERNA

Myndigheters lönekoll granskas

Lika lön för lika arbete? Arbetsgivare ska kartlägga årligen. Arkivbild. Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Arbetsmarknad (TT)

Kriminalvården lever inte upp till lagkraven på att säkra jämställda löner, kritiserar Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Nu utökar DO tillsynen av statliga myndigheters lönekartläggning.

Diskrimineringslagen kräver att arbetsgivare varje år kartlägger lönerna för att upptäcka och åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Kravet på lönekartläggning har funnits sedan 2017 och DO inledde i våras en granskning av hur ett antal myndigheter lever upp till lagkravet. DO undersöker inte lönerna och eventuella löneskillnader i sig, utan hur berörda arbetsgivare själva kartlagt och analyserat löneläget.

– Vi kan se att det finns löneskillnader mellan män och kvinnor, där kvinnor hamnar i ett sämre läge. Därför är det viktigt att myndigheterna gör sina analyser, säger DO Lars Arrhenius.

Hoppades över

Nyligen kom det första granskningsbeslutet, i vilket Kriminalvården fick kritik.

Enligt DO:s beslut gjorde Kriminalvården ingen lönekartläggning alls 2021, och 2020 års kartläggning var bristfällig. Exempelvis ingick inte alla anställda i kartläggningen och en del löneskillnader mellan män och kvinnor hade inte analyserats. Vad gäller den uteblivna kartläggningen 2021 hade Kriminalvården kommit överens med facken att avstå då det inte förekom några större löneförändringar det året. Men en lönekartläggning kan aldrig avtalas bort, skriver DO i beslutet.

DO ska i januari följa upp att Kriminalvården gjort en lönekartläggning under 2022.

Inte sällsynt

Tidningen Publikt har återkommande granskat i vilken grad de 30 största myndigheterna färdigställer sina lönekartläggningar i tid. Enligt kartläggningen för 2021 levde elva av dem inte upp till lagens krav, då de var sena eller inte hade inte gjort någon kartläggning alls.

TT: Vad kan det bero på att arbetsgivare inte lever upp till kraven?

– Det vet jag inte om jag kan svara på, men kravet har funnits i flera år och det är kanske särskilt viktigt att myndigheter är föredömen i det här avseendet, säger Lars Arrhenius.

I DO:s första granskningsomgång, som alltså inleddes i våras, ingår även Försvarets materielverk, Jordbruksverket, Försäkringskassan och Trafikverket.

Den kommande tillsynen omfattar Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet, Statens institutionsstyrelse, Transportstyrelsen och Tullverket.

Anna Lena Wallström/TT

Fakta

Löneskillnaden mellan kvinnor och män var i snitt 9,9 procent år 2021.

Kvinnors lön var alltså i genomsnitt 90,1 procent av mäns, motsvarande en månadslön på 35 100 för kvinnor och 39 000 kronor för män.

Löneskillnaden minskade varje år mellan 2007 och 2019. År 2020 stannade minskningen av och 2021 ökade skillnaden med 0,2 procentenheter jämfört med föregående år.

Den viktigaste orsaken till löneskillnaden är att kvinnor och män i stor utsträckning arbetar i olika yrken med olika löneläge. Även sektor, ålder och utbildning väger in.

En löneskillnad mellan könen på 4,5 procent kan dock inte förklaras med den tillgängliga statistiken. Den kan bero på diskriminering, men den officiella lönestatistiken är på för övergripande nivå för att kunna svara på om och i vilken grad detta är orsaken.

Källa: Medlingsinstitutet