I KARRIÄREN

Så vårdar du de unga talangerna på företaget

Bild: Johan Nilsson/TT

En ny undersökning från Rasmussen Analys visar hur en chef kan attrahera unga förmågor till företaget, skriver Chef.

Dagens unga är svårflirtade, en generation som är ”uppkopplad och van vid att få omedelbar återkoppling på prestationer”, skriver Rasmussen Analys och ger flera tips:

1. Som chef gäller det att visa utåt - som en ambassadör - att man värnar om unga potentiella ledare.

2. Var tydlig med att det går att påverka och förändra verksamheten, något som är viktigt för unga.

3. Unga gillar att bidra till andra människors personliga utveckling. Kan din arbetsplats satsa på internutbildningar, eller avsätta tid för individuell coachning åt medarbetare, skriver Chef.

En arbetskultur som tillåter ledare att göra misstag är också att föredra samt en arbetsplats där de unga blir mentorer till chefen.

Ungdomsfokus är en årligen återkommande kvantitativ undersökning om 15-29 åringars livsstilar, värderingar, drömmar och åsikter.

Chef: Undersökningen görs tillsammans med Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap

Pressmeddelande: Undersökning av ungas värderingar och livsstilar