DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Rekordfå ansluter sig till a-kassan

Bild: Jessica Gow/TT

Antalet medlemmar i a-kassan minskar drastiskt under 2021. Så låga siffror har inte setts sedan 2007, skriver Sveriges a-kassor i ett pressmeddelande.

Minskningen på knappt 15 000 personer står i bjärt kontrast till det extrema pandemiåret 2020 då medlemstillväxten rusade till 270 000, bland annat i spåren av tillfälliga regler som höjt ersättningstak, slopade karensdagar och kortare tidsspann för att bli berättigad den inkomstbaserade ersättningen.

Enligt Tomas Eriksson, kanslichef vid Sveriges a-kassor, är minskningen inte så förvånande.

– Det är till exempel inte samma tryck att bli medlem i en a-kassa med den positivare utvecklingen av arbetsmarknaden vi sett. Oavsett den utvecklingen gäller dock samma med a-kassan som för andra försäkringar – att skydda sig innan olyckan är framme och man drabbas av arbetslöshet, säger han.

En av de mest utsatta branscherna under pandemin, Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa, har drabbats av kraftiga svängningar, vilket till viss del beror på att många har bytt branscher och bytt a-kassa.

Pressmeddelande: Antalet medlemmar i a-kassan minskar för första gången sedan 2007