EU:S CORONASTÖD

Ut på turné – med coronapasset i hand

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har fått sitt covid-19-certifikat och ger sig nu ut på turné till medlemsländerna för att förmedla EU:s stora coronastöd. Bild: Johanna Geron/AP/TT

EU (TT:s korrespondent)

Ursula von der Leyen har skaffat coronapass och ger sig ut på sommarturné. Och hon lovar att spendera ordentligt. Nu dras EU:s coronastöd i gång på allvar med inlånade miljarder till alla.

I tisdags togs de första EU-lånen upp. 20 miljarder euro – motsvarande 202 miljarder svenska kronor – införskaffades med löfte om återbetalning till den 4 juli 2031.

– En verkligt historisk dag, konstaterade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på en presskonferens under kvällen.

– Det här är bara det första steget i en lång resa som ska föra in över 800 miljarder euro i EU-ekonomin. Nu har Next Generation EU (samlingsnamnet på kommissionens coronastöd) blivit verklighet och är redo att styra vår gemensamma återhämtning från pandemin och sätta Europa på en grön, digital och motståndskraftig väg, fyllde budgetkommissionären Johannes Hahn i, med sina mest storslagna ord.

Eurobudget?

Fast storslaget är det verkligen.

EU:s jättestöd är inte bara stort räknat i pengar utan innebär också ett helt nytt system. De gemensamt upplånade pengarna ska fördelas till medlemsländerna, men bara sedan kommissionen och EU-länderna tillsammans granskat vad bidragen och lånen ska användas till.

Systemet har redan beskrivits som ett embryo till en första gemensam eurobudget – vilket får vissa att glädjas och andra att fasa.

Sverige tillhör de länder som starkast betonat att det nya systemet måste bli en engångsföreteelse, medan exempelvis Frankrike redan talat om hur det skulle kunna utökas.

Rejäl turné

EU-kommissionens ordförande ger sig nu ut på en rejäl sommarturné, kors och tvärs över kontinenten för att ge ett första klartecken till de planer för coronastödet som varje land lämnat in.

Passande nog startar hon samma dag som Belgien lanserat sitt covid-certifikat – det "coronapass" som ska underlätta resandet i EU efter pandemin.

– Här är mitt! Jag är väldigt nyfiken på att testa hur det här kommer att fungera, sade hon på ett kort framträdande i Bryssel.

Okej för Portugal

Ordförandens första anhalt på onsdagen var Portugal, som fick tummen upp för ett bidrag på 13,9 miljarder euro och ett lån på 2,7 miljarder.

Från Lissabon åkte hon vidare till Spanien och godkände även spanjorernas plan, med ett coronabidrag på hela 69,5 miljarder euro. Under torsdagen väntar besök i Grekland och Danmark, följt av Luxemburg på fredag.

Under torsdagen och fredagen ska dessutom EU-ländernas finansministrar samlas i Luxemburg för sin första genomgång av medlemsländernas planer. Definitiva beslut om godkännande måste sedan fattas inom fyra veckor efter att respektive land fått klartecken från EU-kommissionen. Därefter kan upp till 13 procent av pengarna skickas över redan i år.

Wiktor Nummelin/TT

Fakta

Hittills har 23 EU-länder skickat in sina coronastödsplaner till EU-kommissionen. Här är vad länderna önskar få i bidrag (alla summor i miljarder euro):

Spanien: 69,5

Italien: 68,9 samt 122,6 i lån

Frankrike: 40,9

Tyskland: 27,9

Polen: 23,9 samt 12,1 i lån

Grekland: 17,8 samt 12,7 i lån

Rumänien: 14,3 samt 15 i lån

Portugal: 13,9 samt 2,7 i lån

Ungern: 7,2

Tjeckien: 7,1

Slovakien: 6,6

Kroatien: 6,4

Belgien: 5,9

Österrike 4,5

Sverige: 3,2

Litauen: 2,2

Finland: 2,1

Slovenien: 1,8 samt 0,7 i lån

Lettland: 1,8

Danmark: 1,6

Cypern: 1 samt 0,2 i lån

Irland: 1

Luxemburg: 0,9

Källa: EU-kommissionen