FRIHANDELNS FRAMTID

Ledare: Varning för slutet på globaliseringen

Bild: Vadim Ghirda

Janerik Larsson menar att Europa står inför ett vägval i en SvD-ledare. Vägen framåt bygger på öppenhet, men det finns en risk att världen sluter sig.

I ledaren hänvisar han till journalisterna John Micklethwaits och Adrian Wooldriges slutsatser i en essä i Bloomberg.

”På frågan om Ukrainakriget utgör globaliseringens slut, lyfter de båda författarna fram rader av skäl för att svaret kan vara jakande – om inte världsekonomins ökande protektionism vänds”, skriver Janerik Larsson Larsson som varnar för ökad protektionism och slutenhet.

SvD: Det finns en uppenbar risk att nästa amerikanska president blir en isolationist