ENERGIPOLITIK

”Värna vår framtid – kom överens om en långsiktig energipolitik”

Bild: Johan Nilsson/TT

Det är helt absurt att ensidigt fokusera på enskilda kraftslag för det framtida elsystemet. Det behövs en ny politisk samsyn på energiområdet, skriver energiprofessor Filip Johnsson på Dala-Demokratens debattsida.

Debatten kring energipolitiken är alltför polariserad. Två populära kraftslag som kärnkraft och vindkraft hamnar på varsin ände av det politiska spektrumet och betraktas som ömsesidigt uteslutande. Energipolitiken blir därmed en dialog mellan döva där ingen lyssnar på den andra, skriver Filip Johnsson, professor i energisystem vid Chalmers tekniska högskola.

"Som forskare förundras jag över sådana diskussioner. I själva verket pekar det mesta på att det kommer att krävas en mängd kompromisser mellan olika intressen och motstridiga miljömål om vi ska klara av omställningen”, skriver han.

Nu efterfrågar han en ny politisk samsyn inom energiområdet, baserat på en analys över de utmaningar som kommer uppstå.

"Den stora klimat- och energiomställningen är alldeles för viktig för att utnyttjas för politisk polarisering och röstfiske. Vi kan helt enkelt inte ändra inriktning vart fjärde eller vart åttonde år, efter riksdagsvalen", avslutar Filip Johnsson.

DD Debatt: Värna vår framtid – kom överens om en långsiktig energipolitik!