HOTEN MOT SKOGSBRUKET

”Upphäv nyckelbiotoper som registrerats mot skogsägarnas vilja”

Skogsstyrelsen borde upphäva alla nyckelbiotoper som registrerats mot skogsägarnas vilja, skriver Peter Wennblad i en SvD-ledare.

Skogsstyrelsens inventering och registrering av nyckelbiotoper har länge varit ett rött skynke för både stora och små skogsägare. Många har upplevt det som ett rättsövergrepp att bli fråntagen makten över och friheten i sin egen skog, som ofta har brukats i generationer.

I somras meddelande kammarrätten i Stockholm att nyckelbiotopsregistrering är att jämställa med myndighetsbeslut, och måste därför kunna överklagas. Dessutom, menade kammarrätten, var Skogsstyrelsens registreringar som sådana olagliga, eftersom de saknade rättsligt stöd.

”Med tanke på hur tydlig och välskriven domen är borde Skogsstyrelsen upphäva alla de nyckelbiotoper man utan rättsligt stöd registrerat sedan 1993, eller åtminstone avföra dem för alla skogsägare som så önskar”, skriver Peter Wennblad i ledaren.

Peter Wennblad: Skogsrevolutionen fortsätter