DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN

”Ta fram en strategi för världens bästa sjukvård”

Bild: Jonas Ekströmer/TT

Svensk sjukvård står inför ett ökande vårdbehov. Därför krävs det en nationell strategi och handlingsplan för att sporra den till internationell kvalitet, skriver företrädare för medicinteknikföretaget Arjo i Dagens Samhälle.

Sveriges hälso- och sjukvård är inte redo för utmaningen med ökande vårdbehov som en minskande andel yrkesarbetande svenskar ska finansiera, skriver debattörerna. Istället präglas vården idag av stora brister, och kvaliteten för vårdtagarna är idag det största problemet. Likaså är arbetsförhållanden och organisation bristfälliga.

Sverige bör därför sätta höga mål för hur detta kan förbättras. Berörda aktörer bör få ta del av en handlingsplan med konkreta strategier. I en ny rapport presenterar Arjo fem förslag på olika satsningar, som en del av detta arbete, men kräver samtidigt att regeringen tar sin del av ansvaret.

”Sverige bör inte bara ha en hälso- och sjukvård som håller världsklass – den ska ha högst kvalitet i världen. Och för att nå det målet behöver vi en nationell strategi och en handlingsplan med konkreta insatser. Vi har därför en fråga till socialministern: Lena Hallengren, är regeringen beredd att anta utmaningen?” skriver företrädarna.

DS: ”Regeringen har redan nationella strategier på flera andra områden”