DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Svensson: Smarta skatter vore riktigt dumt

Experternas ideala skatt skulle innebära övervakning och ofrihet, skriver Mattias Svensson i en SvD-ledare.

I boken "Rebellion, rascals and revenue" skissar Micael Keen, som leder skatteavdelningen på Internationella Valutafonden (IMF), ihop med den amerikanske skatteexperten Joel Slemrod, på en ideal skatt för framtiden: en individanpassad skatt på förmåga.

”Vi skulle med andra ord tvingas att bli de ekonomiska nyttomaximerare som en del vänsterpolemiker inbillar sig att vi är i dag...Tänk om du skulle lastas med en skatteskuld som inte utgick ifrån hur mycket du tjänat eller vad du gjort – utan ifrån vem du är, dina unika egenskaper och deras potentiella ekonomiska värde. Kännedom om vars och ens genuppsättning skulle kunna ligga till grund, menar Keen och Slemrod”, skriver Mattias Svensson och menar att det i praktiken skulle vara en mardröm. Skatten förutsätter en intim statlig övervakning och personkännedom, och skulle kraftigt inskränka friheten.

SvD: Smarta skatter vore riktigt dumt