DEN SVENSKA EKONOMIN

”Strukturreformer krävs för att undvika långvarig ekonomisk kris”

Karin Johansson, vice vd, och Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom Svenskt Näringsliv.

Sverige behöver reformer som stärker företagens konkurrenskraft och omställningsförmåga, skriver Karin Johansson och Sven-Olov Daunfeldt vid Svenskt Näringsliv på Di Debatt.

Sverige befinner sig i ett osäkert ekonomiskt läge, samtidigt som vi har stora och växande problem. Bakom oss ligger tre mandatperioder utan långsiktiga strukturreformer. Men det finns det ett starkt folkligt stöd för en politik som prioriterar långsiktiga strukturreformer.

I en ny opinionsundersökning, genomförd av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv, anger sju av tio att politiska beslut ofta är för kortsiktiga och bortser från underliggande problem i samhället.

Tre av fyra menar att långsiktiga reformer nu behövs för att stärka tillväxten och få fler i arbete, skriver Karin Johansson, vice vd, och Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom Svenskt Näringsliv, på Di Debatt.

Debatt: Strukturreformer krävs för att undvika långvarig ekonomisk kris