”Strandskyddet får inte kväva skärgårdslivet”

Bild: Pontus Lundahl/TT

Det utvidgade strandskyddet på 300 meter innebär orimliga restriktioner, skriver Lotten Hjelm, Skärgårdarnas Riksförbund, på SvD Debatt.

Den aktuella strandskyddsutredningen skulle se över hur det kan göras enklare att bygga strandnära och underlätta för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar. Utredningen har landat i att man föreslår möjlighet till vissa lättnader i glesa ”landsbygds­områden” i inlandet. För våra glest bebyggda och lågt exploaterade skärgårdar föreslås däremot inga lättnader.

Lotten Hjelm skriver att Skärgårdarnas Riksförbund anser att regleringen av strandskyddet bör förändras på flera punkter. Till exempel ska alla glest bebyggda områden behandlas lika och ha samma möjligheter till lättnader i strandskyddet.

En annan viktig fråga är att det behöver finnas ett tydligt särskilt skäl för dispens om man vill starta ett nytt företag i skärgården och som ska gälla generellt om verksamheten har en fördel av ett strandnära läge.

”Strandskyddet får inte kväva skärgårdslivet”