DEBATTEN OM FRISKOLORNA

”Skolan ska förmedla kunskap – inte lösa segregationen”

Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund. Bild: Janerik Henriksson/TT

Svensk skoldebatt handlar påfallande sällan om eleverna och deras föräldrar, skriver Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund, i GP.

Allt för ofta handlar skoldebatten om systemfrågor eller hur fristående skolor ska begränsas. Regeringens offensiv mot svensk skola tar sig flera uttryck. Inga av de åtgärder som lagts fram skulle på något vis stärka kvaliteten i svensk skola – målsättningen har varit en annan för regeringen.

”Det som tjänar eleven bäst är naturligtvis att de får gå i en skola de trivs i, där de kommer till sin rätt och där de lär sig de kunskaper de behöver för vuxenlivet. Om en fristående skola som startar erbjuder det för en del av kommunens elever är det positivt, skriver Ulla Hamilton i GP.

Skolan ska förmedla kunskap – inte lösa segregationen