KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Reglerna som hindrar klimatomställningen

Befintliga regelverk och processer sätter krokben för näringslivet som vill ställa om till en klimatsmart värld, skriver Lisa Lind­qvist och Andreas Hatzigeorgiou, Stockholms Handelskammare, i en debattartikel i SvD.

Det är inte politiken som driver på omställningen utan företagen, menar debattörerna.

”Den gröna omställningen är med rätta en stor politisk fråga, men det praktiska förverkligandet av den ligger i huvudsak på näringslivet. Detta arbete är redan i full gång, med en medvetenhet, entreprenörsanda och ett nytänkande som lett till att svenska företag ligger långt framme i den globala utvecklingen och ställer om i snabb takt”, skriver debattörerna.

Stockholms Handelskammare listar i en rapport en mängd regelhinder som bromsar näringslivets förmåga till omställning. Det är en mängd konkreta hinder, som att det är svårt att överföra solel mellan byggnader som ingår i samma fastighet, att laddinfrastrukturens effekt i Stockholms parkeringshus är så låg att det minskar tillgängligheten till bildelning, att kommunala regler kring restaurangers fettavskiljning orsakar onödiga transporter och att det är svårt att återanvända byggmassor.

SvD: Näringslivet står i startblocken – det som krävs är att politiken lyfter på start­bommen