DE SVENSKA LÖNERNA

Professor: Pristagarnas studier tolkas fel

Sven-Olov Daunfeldt Bild: Sören Andersson

En 30 år gammal amerikansk studie, som dessutom har korrigerats, kan inte användas för att argumentera mot sänkta svenska ingångslöner, skriver professor Sven-Olov Daunfeldt på SvD Debatt. Han menar att årets ekonomipris till Alfred Nobels minne tolkas fel.

”I den ekonomisk-politiska debatten tolkas nu årets ekonomi­pris som evidens för att höjda ingångs­löner inte har någon negativ effekt på syssel­sättningen och att det därmed inte finns något behov av att sänka ingångs­lönerna i Sverige.

Detta är en olycklig och felaktig tolkning.”

Det skriver professor Sven-Olof Daunfeldt, forskningschef på Handelns Forskningsinstitut, på SvD Debatt om årets ekonomipris till Alfred Nobels minne. Han grundar sitt påstående på flera fakta. Till exempel är den aktuella studien mer än 30 år gammal och har ett antal brister som har korrigerats i senare studier.

Sven-Olov Daunfeldt påtalar också att den aktuella studien är gjord utifrån arbetsmarknaden i USA och därför inte kan användas för att förutsäga effekterna på svensk arbetsmarknad.

”Möjligen är det redan för sent, men arbets­krafts­kostnaderna för instegs­jobb måste sänkas om vi ska en bryta det omfattande utanför­skapet i Sverige. En nästan trettio år gammal studie från USA kan inte ändra på detta, trots att den är skriven av en värdig ekonomi­pristagare”, skriver Sven-Olov Daunfeldt.

SvD Debatt: ”Felaktiga tolkningar av pristagares studie”