DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Debatt: Höjda statliga pensioner ökar skattetrycket

Bild: Henrik Holmberg / TT

SKR förordar nya löneavtal om ökade pensionskostnader i den offentliga sektorn i debatten om pensionsöverenskommelsen. Det riskerar att sänka konkurrenskraften för industrin och därmed ekonomin som bär kostnaden för den offentliga sektorn, skriver företrädare för Teknikföretagen på Di Debatt.

Debattförfattarna, Teknikföetagens förhandlingschef Tomas Undin, och chefekonom Mats Kinnwall, menar att Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner, har gjort det enkelt för sig. Det funkar inte att sätta igång sedelpress för att skapa mer pengar och sen dela ut det till vissa grupper, menar de.

Det kommer att krävas högre skatter vilket har konsekvenser på det ekonomiska kretsloppet. Det dränerar skattepengar som genererats från privata näringslivet, inte minst den konkurrensutsatta exportindustrin, som skapar jobb och produktion som i sin tur genererar skatteintäkter.

"Ytterligare ökat skatteuttag ger i sin tur konkurrensutsatt sektor en minskad attraktionskraft och därmed försämrad internationell konkurrenskraft", skriver debattförfattarna.

SKR borde ha detta i åtanke. Ett högt skattetryck slår direkt mot den offentliga sektorn, densamma sektor som organisationen ämnar att stödja.

Dagens industri: Replik: Pensionsöverenskommelsen riskerar dränera privata sektorn